Prečo neexistujú žiadne staré dobré časy jógy?

Prečo neexistujú žiadne staré dobré časy jógy?

V poslednej dobe, po preštudovaní jógovej literatúry som si začala uvedomovať jednu dôležitú vec. Nejestvuje žiadna stará dobrá jóga. Žiaden pôvodný a tradičný spôsob, ako ju cvičiť. Neustále sa mení a adaptuje ľudským potrebám. Tu sú dve zaujímavé “tajomstvá”, ktoré podporia môj úsudok a možno navždy zmenia váš vlastný pohľad na jógu. Nakoniec je lepšie zbaviť sa nerealistických očakávaní od vašej vlastnej jógovej praxe.

Pôvod hatha jógy je v tantrickej tradícii

Hatha joga ako dnes nazývame jogu založenú na rôznych telesných cvikoch sa odkazuje na Patandžaliho dielo Joga Sútry, z 5. storočia n.l. V skutočnosti však tento “zdrojový dokument hatha jogy” neopisuje žiadnu konkrétnu pózu – ásanu. Až tisíc rokov neskôr niekedy v 15. storočí n.l. vznikol ďalší text, Hatha Joga Pradipika, ako prvý literárny text v histórii, ktorý opisuje 15 telesných cvikov. Otázka je, odkiaľ prišli tieto nové myšlienky? Prečo jogíni vôbec začali cvičiť ásany?

Rýchla odpoveď je tantrizmus. Tantristi uctievajú ženské božstvá a pracujú so sexuálnou energiou. Tantrizmus alebo tantrické náboženstvo vzniklo v Indii niekedy v 6. st. n.l. a postupne vyvinulo techniky práce so sexuálnou energiou ako prostriedkom na spirituálnej ceste k naplneniu. Viete odkiaľ pochádzajú nasledovné aforizmy?

S cieľom prebudiť bohyňu, ktorá spí pri vchode Brahma Dwâra (veľká brána), praktivovať je potrebné mudry.

Ako hadí kráľ je oporou Zeme so všetkými horami a lesmi, tak aj všetky Tantry (jógové techniky) spočívajú na Kundalinî.

Keď sa zobudí spiaca Kundalinî na pokyn gurua, potom všetky lotusy (v šiestich čakrách) a všetky uzly sú rozviazané.

Ak ste hádali, že ide o Hatha Yoga Pradipika, mali ste pravdu. Takže jogíni v Indii v istom bode histórie naozaj zahrnuli termíny a metódy tantry do svojej praxe s cieľom dosiahnuť samadhi (cieľ jógy, oslobodenie, jednota s univerzom) tak, že manipulovali sexuálnu energiu. Spiace Kundalini, veľké libido, “slasť Šivu a Šakti” odvtedy priviedlo jogínov od kontemplácie k telesným cvičeniam. Hatha jóga sa stala tým, ako ju poznáme v modernej dobe. 

Jogíni v Indii často predvádzali svoje magické sily za peniaze

Kronikári zdokumentovali množstvo zázrakov predvedených jogínmi ako napríklad pochovanie zaživa za dobrú odmenu. Veľmi materiálnu, ako napríklad perlový náhrdelník, zlaté šperky a podobne. Aj keď jogíni venovali svoj život dosiahnutiu mokše – (oslobodeniu), boli ako cirkusová atrakcia pre “sekulárnu populáciu”, keď si mazali popolom telo. Časť z nich fajčila marihuanu, jedla ópium a žobrala o jedlo.

Jóga mala pred tisícročím úplne rozdielny imidž, bola o zázrakoch, magických silách a pochybnej spiritualite. Ale poďme opäť citovať z Hatha Pradipiky, ktorá popisuje nadprirodzené sily pokročilých jogínov nasledovne:

zmenšovať sa najmenšiu časticu

zväčšovať sa…

stať sa veľmi ťažkým ako hora

zjavovať sa v blízkosti hociktorého predmetu (premiestňovať sa)

dotýkať sa mesiaca …

zmeniť sa na vodu

manipulovať objektmi …

Jóga by mala nulový úspech v Európe 19.storočia, ak by sa nezmenila. Našťastie to urobila, sústredila sa na zdravie a na duševnú pohodu, presmerovala svojich cvičencov na fyzické aspekty života a stala sa v mnohých smeroch sekulárnou.