Paralely medzi jogovým učením o kléšach a teóriou šťastia od Richarda Wisemana III

Paralely medzi jogovým učením o kléšach a teóriou šťastia od Richarda Wisemana III

Paralely medzi teóriou šťastia a kléšami

Ešte pred tým, ako sa začnem zamýšľať nad podobnosťami medzi dvomi teóriami, by som rada zdôvodnila, prečo sa pojmy šťastie a sloboda v tejto práci porovnávajú. Mokša sa prekladá ako oslobodenie, avšak v niektorých kontextoch tiež ako stav blaženosti. Preto je z môjho pohľadu možné povedať, že teória Richarda Wisemana a učenie o kléšach sledujú ten istý cieľ. Oslobodenie od útrap, teda šťastie.

Otázne je teda nasledovné:

Je človek, ktorý sa zbavil strachu zo smrti šťastným človekom? Alebo naopak majú nešťastní ľudia strach zo smrti? Vyhýbajú sa nešťastní ľudia systematicky veciam, ku ktorým cítia odpor? Ignorujú nešťastní ľudia možnosť poznania? Identifikujú sa nešťastní ľudia so svojimi myšlienkami?

Avidja ako nevedomosť alebo ignorancia možnosti poznania vychádza zo strachu z nepoznaného. Myslím, že ak šťastní ľudia podľa teórie Wisemana sú uvoľnení a otvorení novým skúsenostiam, ignorancia poznania je im vzdialená. Rovnako by neboli schopní robiť rozhodnutia na základe intuície, ak by sa rigidne držali svojich myšlienok, alebo citov a teda nesprávne sa identifikovali.

Ak by žili v strachu zo smrti, ťažko by očakávali, že sa im v budúcnosti stanú pozitívne veci. Tiež v ťažkých životných situáciách sa šťastní ľudia nepodporujú v nekonečnom prežívaní odporu a znechutenia, ale naopak snažia sa nájsť šťastie napriek prežitým útrapám.

Naopak nešťastným ľuďom je veľmi blízke prežívať často strach a napätie, silne sa naviazať napríklad na niektorú zo spoločenských rolí (som dôležitý manažér, bezo mňa sú moje deti stratené a pod.), vytvoriť si závislosti na rôznych látkach a naoko príjemných veciach, cítiť odpor k niektorým javom, len aby sa nimi nemuseli zaoberať. A to všetko v strachu pred nevyhnutnou smrťou.

Záver

Obidve učenia popisujú podobné kroky ku šťastiu. A nielen to. Obidve teórie učia človeka vziať svoj osud, alebo lepšie povedané svoje šťastie do vlastných rúk. Teda popisujú aktívneho a pozitívne naladeného jedinca, ktorý ak je treba, svoje postoje a zvyklosti dokáže zmeniť.

Zdroje:
The Luck Factor: The Scientific Study of the Lucky Mind, Richard Wiseman, Publisher: Arrow; New Ed edition (1 Jan. 2004), ISBN-10: 0099443244, ISBN-13: 978-0099443247

 

PATANJALI YOGA SUTRAS, Sanskrit text with Translation and Commentary

By Swami Vivekananda, http://www.yogaincentro.it/uploads/file/PatanjaliYogaSutraSwamiVivekanandaSanEng.pdf